Vloki visiittiloki

Visiittilokilla selvität ja tilastoit kävijämäärät

Haluatko tietää tarkasti kävijämäärän? Entä haluatko tietää, miten kävijämäärä jakautuu eri vuorokaudenajoille ja viikonpäiville? Tarvitsetko apua henkilöstön oikean määrän mitoittamiseen?

Ihmisten ja ajoneuvojen määrän mittaamiseen, tilastointiin ja analysointiin tarkoitettu sovellus on tarkka, helppokäyttöinen ja esittää mittaustulokset havainnollisena grafiikkana.

Visiittiloki on selainpohjainen tietokantasovellus, joka mahdollistaa erilaiset kyselyt ja vertailut ja toimii työkaluna vaikkapa oikean henkilöstö määrän mitoittamisessa. Sovellus voidaan toimittaa joko pilvipalveluna tai paikalliselle palvelimelle asennettuna.

Visiittiloki tuotteena

 • Kävijämäärätiedon keräämiseen anturit. Ne voivat olla IP-kameroita, valokennoja tai vaikkapa induktiosilmukoita
 • Antureita tai mittauspaikkoja voi olla useampi
 • Paikallinen tai pilvipalvelin, jossa Visiittiloki tietokantasovellus joko paikalliskäytössä tai yhdistettynä nettiin
 • Visiittiloki-tietokantasovellus laskee ja tallentaa antureilta (mittauspaikoista) tulevan tiedon tietokantaan ja esittää sen havainnollisena grafiikkana
 • Kyselyiden ja vertailuiden lisäksi voit tulostaa, tallentaa tai jakaa Visiittilokin tuottamaa dataa vaikkapa excel- tai pdf-muodossa.
 • Haku/kysely parametreina: päivämäärä, viikko, kuukausi, vuosi, kellonaika, mittauspaikka sekä vertailut edelliseen kauteen tai toiseen mittauspaikkaan

Toimitus sisältää

 • Tarkoituksen mukaiset mittausanturit ja kaapelit
 • Visiittiloki-palvelimen ja sovelluksen (lokaalikäyttö)
 • asennus-, käyttöönotto- ja käyttökoulutuspalvelut
 • tarvittaessa yhdistämisen verkkoon (asiakas huolehtii yhteydestä). Lisämaksusta myös ylläpitopalvelu.

Palvelusopimus

Visiittiloki toimitetaan palveluna, jossa sopimuskausi on 36 kuukautta.

 • laskutetaan kolmen kuukauden välein takakäteen
 • Mikäli asiakas haluaa jatkaa sopimusta voidaan tällöin a) uusia laitteisto ja sopimus jatkuu 36 kuukauden ajan samanlaisena tai b) asiakas käyttää olemassa olevaa laitteistoa ja palvelun hinta puolittuu mutta laitevastuu lakkaa.
 • veloitus riippuu käytettävistä antureista, kohteen sijainnista ja palveluun liitettävien mittapaikkojen määrästä sekä tietysti siitä, liitetäänkö järjestelmä verkkoon vai onko järjestelmä vain paikalliskäytössä.
 • Verkkoyhteyden kustannuksista vastaa asiakas.
 • Ylläpidosta veloitetaan lisätaksa
 • Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Visiittiloki

Haluatko lisätietoa? Klikkaa alla olevaa painiketta.