Käyttökohteeseen räätälöidyt, kotimaiset teollisuusventtiilit

Automaatio räätälöity

Valmistamme omana työnä erilaiset letku-, läppä- ja levyluistiventtiilit. Tukkeutumattomat VISI letkuventtiilit soveltuvat kulutus- ja korroosiokestävyyttä vaativiin kohteisiin, jossa virtaavana materiaalina on jauhe, rae tai neste.

Venttiilit toimitetaan tilauksen mukaan avoimena tai suljettuna runkomallina ja varustetaan joko sähkö-, pneumatiikka-, hydrauli- tai käsitoimilaitteella. Venttiilien laipat ja kiinnitys rakenteisiin ovat tarvittaessa vapaasti konfiguroitavissa asiakkaan sovelluksen mukaan.

ANA-sarjan läppäventtiilit ovat kotimaisia, korkealaatuisia sulku- ja säätöventtiileiksi soveltuvia venttiileitä, joita käytetään puunjalostus- ja kemianteollisuudessa sekä puhdas- ja jätevesilaitoksissa.
200- ja 300-sarjan levyluistiventtiileitä voidaan käyttää paperimassalle, nesteille, jätevesille, ilmalle, öljyille ja jauheille. 300-sarjan läpilyövällä luistilla varustettua venttiiliä voidaan käyttää myös nesteillä, joiden kiintoainepitoisuus on yli 6% tai jauheilla, kuten hiilipöly.

Letkuventtiilikuva

Tukkeutumaton, kulutusta kestävä ja huuhtoutuva letkuventtiili on erinomainen ratkaisu saostuville nesteille, jauheelle tai rakeelle