Oosom logo yläbanneri

Vastuullista, kotimaista projektityötä

Liikeideamme on ratkaista yritysten ja yhteisöjen tuotanto- ja palveluprosesseihin sekä ohjausrutiineihin liittyviä ongelmia tehokkaasti ja laadukkaasti.

Lähes kaikki palvelumme ovat projektityötä. Käytämme projekteissa konseptia, joka jakautuu seuraaviin vaiheisiin:

  • Asiakkaan tarve
  • Ratkaisun kartoitus tarpeen pohjalta
  • Toteutussuunnitelma
  • Tarjous
  • Materiaalilogistiikka
  • Toteutus, testaus ja dokumentointi
  • Käyttöönotto, opastus ja laskutus
  • Ylläpitotoimet

Asiakkaan tarve

Vaiheen tärkein elementti on ”kuunnella asiakaan tarpeita”. Asiakas on oman alansa erikoistuntija. Siksi ongelman kartoituksessa tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Asiakas määrittää mitä ratkaisun täytyy tehdä ja mikä on budjetti. Kartoitustyön onnistumisen edellytyksenä on myös tuntea asiakkaan liiketoiminta sekä toimintaympäristö

Toteutussuunnitelma ja tarjous

Suunnittelutyön tuotos on kuvata toimiva tekninen ratkaisu asiakkaalle. Ratkaisun tulee olla sellainen, että siinä on huomioitu myös tulevaisuuden päivitystarpeet. Asiakasta ei pidä ajaa nurkkaan. Kun toteutussuunnitelma on laadittu, esitetään se asiakkaalle yhdessä tarjouksen kanssa. Joskus suunnitelma voi sisältää useampia vaihtoehtoja ja tällöin tarjous laaditaan eri vaihtoehtojen mukaan. Tilanteesta riippuen tarjous voi olla budjetti- tai urakkatarjous. Lähtökohtaisesti asiakkaan täytyy saada tietää kustannukset ennen tilausta mutta joskun myös  laskutusperustainen työ voi tulla asiakkaalle edullisemmaksi.

Materiaalilogistiikka

Asiakkaan tehtyä tilauksen, on toimitus valmisteltava tehdyn suunnitelman ja tarjouksen mukaan. Osa tuotteista tulee ulkomailta ja osan me valmistamme itse. Meille laitteet, komponentit ja järjestelmät testataan aina ennen toimitusta. Emme varastoi suuria määriä tuotteita jotka vanhenevat hyllyssä. Tällöin meidän ei tarvitse tarjota asiakkaille vanhaa vaan uusinta mahdollista. Toki meillä on kattava varaosavalikoima toimittamiimme järjestelmiin. Valmiin tuotteen jalostusarvosta reilusti yli puolet on kotimaassa tuotettua. Automaation kenttälaitteissa kotimaisen työn osuus on jopa yli 80 %.

Toteutus, testaus ja dokumentointi

Kun asennus-, valmistus- tai kokoonpanotyö on tehty, on vuorossa testaukset ennen käyttöönottoa. Näin varmistamme, että asiakas saa toimivan ja luotettavan järjestelmän tai tuotteen. Tämän jälkeen on vuorossa dokumentoinnin tarkastus muutosten osalta. Dokumentoinnin tarkoitus on mahdollistaa tulevaisuuden päivitysten ja ylläpidon järkevyys.  Dokumentoinnista selviää milloin asenukset ja laajennukset on tehty ja miten järjestelmä toimii ja miten sitä voi laajentaa.