Valvontakameratkin tarvitsevat huoltoa

Ylläpitopalveluiden tärkein tehtävä on varmistaa järjestelmän toimintakunto. Auditoinnissa järjestelmän tila, puutteet, riskit sekä parannusehdotus on selkeästi esitetty. Viankorjaus on yllättävä ja äkillisesti suoritettava ennalta arvaamaton toimenpide, jossa yksittäinen laite tai järjestelmän osa korjataan.

Milloin kamerajärjestelmäsi on huollettu

Teknisen laitteen elinkaari lyhenee ja se ei pysy toimintakunnossa ilman huoltotoimenpiteitä.
Kamerajärjestelmän odotettu ”elinikä” on noin 10 vuotta. Säännöllisillä ylläpitotoimilla voidaan elinikä tuplata tai järkevillä päivitystoimenpiteillä voidaan järjestelmä uusia hallitusti, jolloin kalliita kertainvestointeja ei pääse syntymään.

Huolto on laitteen suorituskyvystä huolehtimista

Tarjoamme sekä vuosihuoltosopimukseen perustuvaa että huoltokeikkapalvelua.
Kamerahuolto sisältää seuraavat toimenpiteet:

Kameran vuosihuoltosopimus

 • asiakkaalle sovittu kiinteä hinta (tarjous)
 • ei kilometri-, päiväraha- tai ylityöveloitusta
 • sopimusaika 3 – 5 vuotta
 • laskutetaan työssä käytetyt pientarvikkeet ja varaosat
 • laiteuusinta vaatii asiakkaan hyväksynnän tai ennalta sovitun laitebudjetin
 • listan mukaiset työt ja huoltoraportti + auditointi + dokumentointipäivitys tarvittaessa
 • ylläpidetään asiakkaan laitelistaa ja tehdään investointiesitys, jossa päivitystarpeet ovat määritelty.

Kameran huoltokeikka

 • laskutetaan tuntiveloitusperiaatteella
 • kilometri-, päiväraha- ja mahdolliset ylityöt laskutetaan
 • kertaluontoinen työ
 • laskutetaan käytetyt pientarvikkeet ja varaosat
 • laiteuusinta vaatii hyväksynnän
 • listan mukaiset työt ja huoltoraportti
Huollon sisältö valvontakamerat

Kamerajärjestelmän auditointi on ”lääkärintarkastus”

Auditoinnissa keskitytään järjestelmän kunnon, toimintavarmuuden ja päivitettävyyden selvittämiseen. Yleensä se tehdään vuosihuollon yhteydessä (suppea auditointi) mutta se on myös erikseen tilattavissa (tarjous).

Auditoinnin tekeminen voi tulla kyseeseen myös silloin kun asiakas on uusimassa vanhaa järjestelmäänsä, mutta haluaisi varmistua, miten se kannattaisi tehdä ja mitkä tulisivat olemaan mahdolliset kustannukset.

Auditoinnista laaditaan asiakkaalle raportti.
 

Viankorjaus on ”päivystysklinikka” toimintaa

Viankorjauksesta on kyse silloin kun kamerajärjestelmän laite on mennyt yllättäen rikki. Meillä viankorjaustoimintaan on panostettu siten, että
 • pidämme varastossa riittävän määrän peruskomponentteja kuten kameroita, tallentimia, koteloita, kuitulaitteita yms.
 • takaamme vuosihuoltoasiakkaillemme vasteajan, jonka aikana korjaustoimenpiteet aloitetaan
 • asiakkaille tekemämme dokumentit mahdollistavat nopean vian etsinnän ja korjauksen
 
On hyvä muistaa, että säännöllisesti huolletulla järjestelmällä ennakoimattomat laiteviat ovat harvinaisia. Suurin osa vikakeikoista on ukkosen aiheuttamia.

Kiinteähintainen ylläpitopalvelu aluevalvonnan IP-kamerajärjestelmille

Oosom Oy tarjoaa kiinteistö- ja taloyhtiöille sekä pienyrityksille tarkoitettu palvelu, jonka ajatuksena on ylläpitää alue- ja kohdevalvontaan tarkoitettuja IP-kamerajärjestelmiä. Palveluun sisältyy etäyhteys, jonka avulla voimme valvoa ja säätää järjestelmän toimintaa ja havaita ongelmatilanteet.

Tutustu palveluun klikkaamalla viereistä palveluesitteen kuvaa.