Mittalaitteet vaahtoavien nesteiden pinnankorkeuden mittaamiseen

Olemme nestepintojen korkeuden mittaamiseen tarkoitettujen mittalaitteiden sopimusvalmistaja.

Tuotteitamme käytetään siellä missä nestepinnat ovat kuohaisia tai vaahtoavia.
Innovaatiomme on varustaa mittalaite kelluvalla koholla (uimuri), jolloin todellinen nestepinta voidaan tarkasti määrittää.

Asiakkaita ovat mm kaivosteollisuus, teollisuuden vesienkäsittelylaitokset sekä vedenpuhdistuslaitokset.

VPM 500 piirros
VPM-500 rakennekuva

Tuotteitamme ovat: VPM-150, VPM-200 kääntymäkulmalähetin sekä VPM-500

  • VPM-150 on uimurimittaukseen perustuva lineaarinen pinnankorkeuslähetin. Mittausalue 0-150 mm, soveltuu erikoisesti lietteille ja sakkautuville nesteille.

  • VPM-200 on kääntymäkulmalähettimeen ja uimuriin perustuva pinnankorkeuslähetin. Mittausalue 150-500 mm, soveltuu erikoisesti lietteille ja sakkautuville nesteille.

  • VPM-500 on ultraäänimittaukseen ja uimuriin perustuva pinnankorkeuslähetin. Mittausalue 150-5000 mm, soveltuu vaikeasti mitattaville lietteille ja sakkautuville nesteille.

  • Voidaan varustaa uimurin vesihuuhtelulla.