Käyttökohteeseen räätälöidyt, kotimaiset teollisuusventtiilit

Valmistamme omana työnä erilaiset letku-, läppä- ja levyluistiventtiilit. Tukkeutumattomat VISI letkuventtiilit soveltuvat kulutus- ja korroosiokestävyyttä vaativiin kohteisiin, jossa virtaavana materiaalina on jauhe, rae tai neste.

Venttiilit toimitetaan tilauksen mukaan avoimena tai suljettuna runkomallina ja varustetaan joko sähkö-, pneumatiikka-, hydrauli- tai käsitoimilaitteella. Venttiilien laipat ja kiinnitys rakenteisiin ovat tarvittaessa vapaasti konfiguroitavissa asiakkaan sovelluksen mukaan.

ANA-sarjan läppäventtiilit ovat kotimaisia, korkealaatuisia sulku- ja säätöventtiileiksi soveltuvia venttiileitä, joita käytetään puunjalostus- ja kemianteollisuudessa sekä puhdas- ja jätevesilaitoksissa.
200- ja 300-sarjan levyluistiventtiileitä voidaan käyttää paperimassalle, nesteille, jätevesille, ilmalle, öljyille ja jauheille. 300-sarjan läpilyövällä luistilla varustettua venttiiliä voidaan käyttää myös nesteillä, joiden kiintoainepitoisuus on yli 6% tai jauheilla, kuten hiilipöly.

Tukkeutumaton, kulutusta kestävä ja huuhtoutuva letkuventtiili on erinomainen ratkaisu saostuville nesteille, jauheelle tai rakeelle

Tukkeutumaton, kulutusta kestävä ja huuhtoutuva letkuventtiili on erinomainen ratkaisu saostuville nesteille, jauheelle tai rakeelle