Teollisuuden konenäkökamerat

Konenäkökamerat prosessivalvonnassa

Konenäköä käytetään mm. tuotannon laadunvalvontaan, laskentaan tai vaikka tietokannan luomiseen. Sen tärkeinpänä tehtävänä on varmistaa tuotteen korkea laatu ja pienentää tuotantokustannuksia.

Pullolinja
Tyypillinen käyttökohde on tuotantolinja, jossa konenäkö tunnistaa virheellisiä tuotepakkauksia tai etikettejä. Havaitessaan virheellisen tuotteen, järjestelmä antaa käskyn poistaa ko. tuote linjastolta (kuvassa oikealla näkyvä putki toimii ejektorina).

Teollisuuden automaatioprosesseissa konenäkökamerajärjestelmän
tehtävänä on varmistaa tuotteen korkea laatu tai kirjata/yksilöidä tuotanto
tietokantaan. Tapauksesta riippuen sitä voidaan käyttää tuotantoprosessin eri vaiheissa tai sitten loppuvaiheen ”pakkauspäässä” varmistamassa, ettei
viallisia tuotteita päädy toimitusketjuun.

Konenäköjärjestelmä liitetään yleensä osaksi automaatiojärjestelmää ja se voi ”käskyttää” muuta automaatiojärjestelmää toimimaan tietyllä tavoin havaitessaan tuotannossa puutteita, laatupoikkeamia tai -muutoksia tai määrän täytyttyä. Käsky joko pysäyttää tuotannon tai ohjaa/poistaa
virheelliset/ eri laatuiset tuotteet erilleen muusta tuotannosta.

Konenäköjärjestelmien tyypillisiä käyttäjiä ovat elintarvike-,pakkaus-, rakennus-, lääke-, elektroniikka tai vaikkapa puunjalostusteollisuus.

Konenäköjärjestelmällä joko autetaan ihmistä laaduntarkkailussa tai poistetaan työpanoksen tarve kokonaan.

Konenäköjärjestelmää käytetään mm.

Joitakin käytännön esimerkkejä konenäön käyttökohteista

 • halutaan todeta pakkauksen etiketin virheettömyys. Virheelliset tuotteet poistetaan linjalta ennen pakkauksen täyttöä
 • halutaan varmistaa, että tuotteessa on kaikki osat ennen pakkaamista ja toimitusta
 • halutaan lukea tuoteen tiedot ja tallentaa ne tietokantaan mahdollisia myöhempiä tarkistuksia/reklamaatioita varten
 • halutaan selvittää, onko tuote/puolivalmiste oikean mittainen ennen jälkikäsittelyä. Ellei ole tuote palautuu tuotantolinjan alkupäähän.
 • halutaan seurata tuotatolaitteen osan kuntoa visuaalisesti, jos osan kunto ei täytä vaatimuksia, tuotanto pysäytetään ja huolto tilataan.

Konenäköjärjestelmän muodostaa

Tavallisesti konenäkökamerat, kuvankäsittelyohjelma, tietokone ja käyttötarkoitukseen suunniteltu sovellus sekä liityntä automaatiojärjestelmään. Konenäköjärjestelmä suorittaa tarkoin ennalta ohjelmoituja tehtäviä kuten laskentaa, sarjanumeroiden lukemista, tuote- tai pakkausvikojen etsimistä yms. Konenäköjärjestelmä ei päättele vaan toimii yksiselitteisen ”on tai ei” -periaatteen mukaisesti.

Palvelumme

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme konenäköjärjestelmiä heidän tarpeidensa mukaan. Palveluumme kuuluu:

 • tarpeen selvittäminen ja konsultointi
 • konenäkösovellusten suunnittelu
 • laite- ja järjestelmätoimitukset (myynti, asennus, käyttöönotto ja testaus)
 • automaatioon ja sen muutostöihin liittyvät työt joko
 • itsenäisesti tai alihankkijoiden kautta
 • ylläpitopalvelut

Lisätietoa

Mikäli olet kiinnostunut konenäöstä, pyydä yhteydenottoamme alla olevasta painikkeesta tai soita asiakaspalveluumme 05 225 5000