Dokumentointi mahdollistaa kamerajärjestelmän haltuunoton ja vianetsinnän.

Dokumentointikuva
Laadukkaasti tehty dokumentointi säästää asiakkaan kustannuksia vika- ja päivitystapauksissa

Dokumentoinnilla on kuitenkin kauaskantoisia vaikutuksia. Jos asiakkaan kamerajärjestelmään tulee muutoksia ja dokumentaatio on huonosti tehty, aiheuttaa se suuria ja osin turhiakin kustannuksia. Emme yritä sitoa asiakkaita niin, että he eivät tietäisi tai kykenisi ymmärtämään, miten heidän järjestelmänsä on rakennettu ja miten se toimii.

Hyvin tehty dokumentointi maksaa itsensä yleensä jo ensimmäisellä huolto- tai viankorjaus käynnillä. Ilman dokumentaatiota aikaa kuluu järjestelmän rakenteen ja toiminnan selvitystyöhön ja tämä työ maksaa. On melko tavallista, että asiakas on tilannut meiltä järjestelmänsä dokumentoinnin huoltokäynnin yhteydessä kun havaitaan, ettei dokumentaatiota ole tai se on puutteellinen.

Tarve yhtenäiseen dokumentointimenetelmään synnytti TEKA DOKU 1.0

TEKA DOKU on kehittämämme kamerajärjestelmän dokumentointimenetelmä, joka on alun perin tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten tarpeeseen. Olemme kehittäneet menetelmän soveltuvaksi myös niiden isompien yritysten tarpeisiin, joilla ei ole omaa kamerajärjestelmän dokumentointikäytännettä.

 
Yllättävän monella asiakkaalla ei ole soveltuvaa dokumentointitapaa, tai ylipäätään dokumentointia ei ole tehty. Olemme aina tuottaneet asennuksistamme asiallisen dokumentaation, mutta tyyli ja laajuus ovat vaihdelleet tekijästä, asiakkaasta ja työn laajuudesta riippuen. TEKA DOKU 1.0 ydin on siinä, että dokumentointi noudattaa yhtenevää käytännettä – standardia. Käyttämämme dokumentointimenetelmä määrittää seuraavat asiat: 
 • positionumerointi ja -tyyli
 • kaapeli- ja laitekilvet
 • muut mahdolliset merkinnät
 • tiedostojen sijainnit ja tallennusmuodot
 • listojen ja CAD-kuvien tyyli ja laajuus
 • toimitettavat sähköiset ja fyysiset asiakirjat
 • mittaukset ja tarkastukset
 • dokumentoinnin säilytys
 • fyysisten asiakirjojen tyyli, laajuus ja toimitus
 • laitemanuaalien ja oppaiden hallinta
 • dokumentoinnin versiohistorian hallinta
 • TEKA DOKU -järjestelmän lukuohje

Kehitystyö jatkuu edelleen. Versio 1.1 käyttöön vuonna 2014

Nykyisin käytössä olevaan versioon lisättiin positionumerointiin mahdollisuus alue-/ryhmänumerointiin. Vanhassa versiossa oli ainoastaan järjestelmätason erottelu. Esimerkkinä uuden ja vanhan version positioinnin erosta VK1-KA01 (vanha) ja VK01-1-KA01 (uusi). Tämä viivoilla erotettu numero voi tarkoittaa aluetta, konetta tai ryhmää. Eli nykyisin voimme erotella jo positionumeron tasolla sen, että tietyt kamerat ovat samaa ”sarjaa”. Sama käytänne pätee tietysti kaikkiin muihinkin laitteisiin. Maksimi laitemäärä voi olla 99 laitetta.

Suurille teollisuusyrityksille menetelmä voi tuntua turhalta mutta esimerkiksi pienehkön logistiikka-alan yritykseen, jolla on useampi varasto ja niissä kamerat, tämä menetelmä soveltuu loistavasti.