Kamera on työturvallisuusväline
Kameralla voidaan seurata esimerkiksi lastaus- ja purkaustilanteita, joihin liittyy riskejä. Kuvan avulla kuljettajaa voidaan myös oheistaa toimimaan oikein.

Is it safe? Työkalu turvallisuuden parantamiseen

amera soveltuu erinomaisesti ihmisten suojeluun. Epämiellyttävät tai vaaralliset olosuhteet, terveydelle vaaralliset aineet, kulkemisen rajoittaminen ja valvonta tai muiden ihmisten aiheuttama uhka ovat tavanomaisia syitä, miksi kameroita käytetään ehkäisemään, estämään ja selvittämään uhkatilanteita

Happopuku
Kameroiden avulla voidaan tarkkailla työntekijän turvallisuutta ja hälyttää tarvittaessa apua.

Käyttöesimerkkejä

Palveluympäristöissä kameran ensisijainen tehtävä on ehkäistä, estää ja välittää avunpyyntö henkilöön kohdistuvassa uhkatilanteessa. Huonoimmassa tapauksessa kuvatallennetta voidaan käyttää osoittamaan, mitä tapahtui ja mikä siihen johti.

Tuotannollisissa ympäristöissä uhkan aiheuttaa yleensä jokin muu työhön liittyvä asia, ei niinkään ihminen. Ilmasto, lämpötila, vaaralliset aineet, teollisuusrobotit, melu yms. aiheuttaa työsuojelullisen valvonnan tarpeen.

Työsuojelullisia syitä kameravalvontaan ovat mm.

  • agressiivisesti käyttäytyvät asiakkaat
  • prosessit, joissa käsitellään terveydelle vaarallisia aineita
  • paikat, joissa ilmasto tai muut olosuhteet ovat sietämättömät
  • lastaus- ja purkupaikat
  • toiminnassa olevat, ihmiselle vaaraa aiheuttavat tuotantokoneet tai robotit
  • työmaan kulkutiet, portit ja väylät (kulunvalvonta, aluevalvonta)
Satama
Alue- ja kulunvalvonnalla kontroloidaan turvallista liikkumista työmaa- yms. alueilla.

Osana järjestelmää

Joissakin tapauksissa kamera toimii itsenäisesti turvallisuusvälineenä. Esimerkiksi silloin, jos kamerakuvan perusteella valvotaan tilaa, jossa ihminen ei voi fyysisesti olla. Raja prosessivalvonnan ja turvallisuusvalvonnan välillä on veteen piirretty viiva.

Yleensä kamera tai kamerajärjestelmä on liitetty osaksi muuta järjestelmää, olipa järjestelmä automaatio- tai jokin turvajärjestelmä. Kamera on vain yksi työkalu laajemmasta järjestelmästä.

Esimerkiksi porttien ohjauksessa kameralla tunnistetaan ajoneuvon rekisterinumero, kuvan perusteella verrataan numeroa tietokantaan ja järjestelmä tekee päätöksen, avautuuko portti vai ei.

Mikäli kamera liitetään osaksi turvajärjestelmää, on sen annettava järjestelmälle lisäarvoa. Lisäarvo voi olla riskin visuaalinen tunnistus ennen jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä.

Turvallisuustarkoituksissa voidaan hyödyntää joko kameroiden hälytystuloa (I/O) sekä kamerajärjestelmän hallintaohjelmiston ominaisuuksia tai siihen liitettyjä aplikaatioita.

Laittaisitko pääsi kameran paikalle? Minä en laittaisi

Alla oikealla oleva video esittää yhtä työturvallisuus/prosessinvalvonta käyttökohdetta. Kivimurkaimeen liitetty kamera seuraa murskaimen toimintaa ja sen tuottaman kuvan avulla, voidaan tarvittaessa ongelmatilanteissa murskain pysäyttää, ennenkuin jokin menee pahasti rikki. Miksi sinne ei kannata päätään työntää? Siksi, että murskausprosessissa kivensiruja sinkoilee luodin nopeudella. Haluaisitko terävän kivensirun otsaasi?

Lisäinfopainike