Taljari on Metlan hyväksymä tietokantapohjainen työkalu kuutioiden mittaamiseen.

Mikä taljari on?

Syyt hankkia?

Sovelluksen ominaisuudet

Taljari on kehitetty erityisesti hakkeen, maa-aineksien ja muun tiiviin irtotavaran mitaamiseen suoraan kuljetusyksiköstä. Se on selainpohjainen tietokantasovellus, joka hyödyntää laserkeilausta ja RFID-tekniikkaa.

Järjestelmä on ensisijaisesti tarkoitettu mittaamaan kuutiotilavuutta. Sitä voidaan käyttää mittaamaan saapuvan, tuotantoon menevän tai varastossa olevan raaka-aineen määrää eli hallitsemaan materiaalivirtaa.

  • Nopea ja tarkka järjestelmä tilavuuden mittaamiseen.
  • Järjestelmässä on myös rajapinta painon selvittämiseksi kosteusmittauksen avulla
  • Mahdollistaa raaka-aineprosessin kokonaishallinnan
  • Siirrettävä portaalirakenne mahdollistaa mittauspaikan siirron tarvittaessa
  • Edullinen hankinta ja käyttökustannus esimerkiksi vaakaan verrattuna
  • Voidaan käyttää miltä hyvänsä verkkoon kytketyltä päätelaitteelta. Käyttäjätunnus määrittää käyttöoikeudet
  • Räätälöitävissä asiakaskohtaisesti

Asiakokonaisuudet ovat omilla välilehdillään kuten saapuvan ja lähtevän raaka-aineen mittaaminen, raaka-aineen tuotantokäyttö ja varastossa olevan raaka-aineen määrä

Tietokannasta voidaan tehdä hakuja ja rajauksia. Hakuparametreja voi olla esim. aika, toimittaja, lähtöpaikka, raaka-aine, kuljetusliike, hylätyt kuormat, määrä, käytetty määrä, varastossa oleva määrä...

Siirrä, jaa, tuo ja tallenna. Tieto tallentuu palvelimelle, jossa se säilyy vuosia. Voit myös tallentaa haluamaasi tietoa (hakuja) tai lähettää kolmannelle osapuolelle raportteja. Tiedon saa myös siirrettyä automaatiojärjestelmään.

Taljarin toimitussisältö

- Siirrettävä portaali, jossa laserkeilain (mittaus), RFID-antenni (kuljetusvälineen yksilöinti), kamera (kuorman visuaalinen arviointi) ja liikennevalo (ohjaustoiminto) sekä järjestelmälaitteet laitekaapissa (RFID-yksikkö, virtalähteet, kaapelointi, lämmitys yms.)

- Palvelin, jossa Taljari sovellus ja tietokanta toimii. Palvelinta käytetään sisäverkossa työasemilta selainpohjaisesti.

- Kosketusnäytöllinen työasema (rahtikirjojen tulostus). Kuljettaja ilmoittaa kosketusnäytöllä muuttuvat tiedot esim. raaka-aineen lajin, lähtöpaikan...

- Tarvittaessa omat keilaimet raaka-aineen kuljettimille varastosta tuotantoon.

- Asennus-, käyttöönotto-, koulutus- ja ylläpitopalvelut

Myynti ja lisätiedot!

Mikäli kiinnostuit Taljarista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Puhelimitse 05 225 5000 tai sähköpostitse info@oosom.fi