Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Oosom Oy, Vasaratie 2, 48400 Kotka 1013544-3

2. Rekisterivastaava
Jouni Wicht, asiakaspalvelu@oosom.fi, puh. 05 225 5000

3. Rekisterin nimi
Oosom Oy & Teollisuuskamera asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Sähköpostirekisteri: asiakastiedottaminen ja tuotemarkkinionti

5. Rekisterin käyttö
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää asiakasrekisteriä. Tietoja käytetään yrityksen suoramarkkinointiin ja asiakastiedottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä tarkennettuun mainontaan luovuttamatta tietoja kolmansille osapuolille Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ottamalla yhteyttä rekisterivastaavaan sähköpostin kautta.

6. Rekisterin tietosisältö (* ei pakollinen)
  • Henkilön etu- ja sukunimi*
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
7. Tietojen paljastus ja tiedonsiirto
Rekisteriselosteen sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8. Rekisterin suojaus
Järjestelmään tallennetut tiedot ovat suojatulla palvelimella. Tietoihin käsiksi pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.