Infonäyttöjä käytetään töiden järjestelykeskuksissa töiden ohjaamisen työkaluna. Järjestelykeskukset sijaitsevat Kotkan Mussalossa, Hietasessa sekä Vuosaaren satamassa Helsingissä.

STEVECON INFONÄYTÖT VIESTIVÄT HENKILÖSTÖLLE MISSÄ, MILLOIN JA MIHIN TYÖPANOSTA TARVITAAN

Infonäyttö sana luo useimmille mielikuvan mainosnäytöstä, jossa tarjousvideot houkuttelevat ihmistä ostamaan. Joissakin paikoissa infonäyttöjä käytetään myös opastamiseen oikeaan kohteeseen.

Satamaoperaattori Steveco käyttää infojärjestelmää kohdentamaan resursseja siten, että oikea ahtaushenkilöstö on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Loimme yhdessä Stevecon kanssa heidän tarpeisiinsa räätälöidyn infojärjestelmän, jonka hienous piilee siinä, ettei sitä tarvitse oikeastaan edes käyttää.

Harri Korpela, resurssikeskuksen esimies

Resurssien hallinta on yksi Stevecon avaintehtävistä

Resurssikeskuksen esimies Harri Korpela kertoo, että resurssien hallinnan on tapahduttava virheettömästi ja viestinnässä ei saa tulla katkoksia. Muutoin seuraamus saattaa olla, että työkohteisiin ei saada tekijöitä. Ennen resurssihallinnan infojärjestelmää tulostimme paperille työlistat, joissa kerrottiin ketkä, milloin ja mihin kohteeseen on ajateltu resursseja kohdennettavan. Kun työvuoroja meillä on 3, tarkoitti tämä melkoista operaatiota kolmesti päivässä viikon jokaisena päivänä. Toimipaikkoja meillä on Mussalossa, Hietasessa ja Vuosaaren satamissa. Tytäryrityksellämme Saimaa Terminals puolestaan toimii Haminan satamassa, joten etäisyyttäkin on ihan mukavasti eri toimipisteiden välillä.

”Etsimme järjestelmää, jolla tämän resurssiviestinnän voisi hoitaa nykyaikaisesti ilman, että kenenkään täytyisi tulostaa kymmeniä tuhansia A3 arkkeja vuosittain ja vielä toimittaa listat kolmesti päivässä ilmoitustauluille” vuoden jokaisena päivänä, kertoo Korpela. ”Kartoitustyössä huomasimme, että laite- ja ohjelmistotoimittajia kyllä löytyy mutta sellaisen toimittajan löytäminen, jota aidosti kiinnostaa asiakkaan tarve eikä pelkästään laitemyynti, ei oikein tahtonut löytyä. Onneksemme löysimme toimittajaksi Visisystemsin, jolta löytyi asiantuntemusta ja motivaatiota rakentaa yhdessä kanssamme toimiva ja meidät tarpeet täyttävä infojärjestelmä. Pikaista apua ja aitoa paneutumista on aina saatu, kun sitä on tarvittu”, toteaa Korpela lopuksi.

Järjestelmä tehty helpoksi käyttäjille

Stevecolle toimitetun infojärjestelmän ”sieluna” toimii Smartsign-sovellus. Sovellus on saatavana sekä pilvi- että lokaalipalvelinasenteisena. Infojärjestelmän ajatuksena on, etteivät resurssien kohdentamisesta vastaavat joutuisi tekemään työtään kahteen kertaan. Asia ratkaistiin hyödyntämällä Smartsign-järjestelmän synkronointikansioita, jonne resurssihenkilöstö tallentaa resurssi-infot pdf-muotoisina. Järjestelmä tarkkailee näiden kansioiden sisältöä ja mikäli se havaitsee päivitetyn dokumentin, se julkaistaan infojärjestelmässä. Käyttäjien ei siis tarvitse tehdä toimenpiteitä infosovelluksen kanssa lainkaan vaan ainoastaan tallentaa julkaistavat tiedot omalle palvelimelleen.

Teimme myös asiakkaan toiveiden mukaisen näyttöpintojen jaon. Jaoimme monitorin ruudun neljään julkaisualueeseen, jolloin yhdessä lohkossa näytetään ns. työnjakoja, toisessa non-stop jakoja, kolmannessa julkaistavia uutisia ja neljänteessä alueessa yrityksen logoa. Julkaisujen tuottajien ei tarvitse välittää tästä jaosta, sillä heidän tuottamansa materiaali julkaistaan automaattisesti oikeassa näytössä ja oikealla paikallaan.

Toiminta varmistettu räätälöidyllä sovelluksella

Järjestelmän tulee olla varma ja mahdollisiin vikatilanteisiin tulee reagoida nopeasti. Varakeinona on tietysti käyttää entistä tapaa, jos infonäytöt eivät ole toiminnassa. Toimintahäiriöistä tulee saada kuitenkin tieto mahdollisimman pikaisesti ja sitä varten tuotimme asiakkaalle räätälöidyn sovelluksen – ”Vahtikoirapalvelun”. Sovellus seuraa näyttöjen yhteyttä palvelimeen ja mikäli yhteys jostakin syystä katkeaa, sovellus lähettää siitä välittömästi sähköposti- ja SMS-viestin. Häiriötiedon saaminen mahdollistaa korjaustoimenpiteiden aloittamisen viipymättä.