Tiesitkö, että hiekka auttaa raitiovaunua pysähtymään talvella?

Liki 40 tonninen raitiovaunu liikennöi kiskoilla, jotka talvella ja syyssateilla voivat olla varsin liukkaita. Miten kolossimainen vaunu voi pysähtyä tarvittaessa hyvinkin ripeästi? Vastaus piilee kitkaa lisäävässä hiekoitusjärjestelmässä.

Turvallista matkaa

Jotta liikennöinti raitiovaunulla olisi turvallista jään ja sateen liukastamalla kiskoverkolla, on vaunun tehokas pysähtyminen tarvittaessa varmistettava. Paras tapa on lisätä kitkaa raitiovaunun pyörän ja kiskon välillä. Tämän vuoksi Helsingissä liikennöivät vaunut on varustettu hiekoittimilla, jotka tarvittaessa syöttävät hiekkaa pyörän eteen ja varmistavat näin vaunun tehokkaan pysähtymisen.


Päivän liikenteen loputtua vaunut ajavat varikolle, jossa vaunut huolletaan ja niiden liikennöintikunto tarkastetaan. Yhtenä tarkastuksen kohteena on, toimiiko vaunujen hiekoitusjärjestelmä

Jarrujärjestelmän toimintakunto todetaan kuuden IP-kameran tuottamalla kuvamateriaalilla. Kamerat on varustettu erikoisjaloin ja -optiikoin.

Kuljettaja todentaa jarrujärjestelmän toimintakunnon koteloidusta 55" monitorista, joka näyttää reaaliaikaista kuvaa jokaiselta kameralta.

Järjestelmän toimivuus todennetaan kamerakuvasta

Hiekoituslaitteen suutin pyörän oikealla puolella ja keräyssuppilo. Jotta järjestelmän toimivuuden voisi paremmin todeta, asennettiin kameroiden yhteyteen LED-valaisimet

Vaunun hiekoitusjärjestelmän toimivuus voidaan helposti todentaa hyödyntämällä teollisuuskameratekniikkaa. Kuljettajan saapuessa varikolle, hän ajaa vaunun huoltopisteelle, joka on varustettu kuudella IP-kameralla. Kuljettaja painaa hiekoituspoljinta, jolloin hiekoittimista tulee hiekkaa telien etummaisten pyörien eteen. Tapahtuuko näin, selviää kuljettajalle 55” tuuman näytöstä, jossa näytetään reaaliaikaista kuvaa hiekan suihkuamisesta. Mikäli järjestelmässä on vikaa, vaunu menee huoltoon. Näin kuljettaja voi itsenäisesti todeta hiekoituksen toimivuuden.

Käyttötarkoitukseen räätälöity kamerajärjestelmä

Ympäristö asetti omat haasteensa toimittamallemme kamerajärjestelmälle, jonka toiminnallisuuden innovoimme yhdessä insinööritoimisto Design Heino Jukarainen Oy:n kanssa. Turvallisuuden ollessa kyseessä, kamerajärjestelmän tulee toimia varmasti ja tuottaa laadukasta kuvaa kuljettajalle, joka jarrujärjestelmän toimivuuden toteaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kameroiden sijoituspaikka ja suuntaus piti olla juuri oikea, valaisuun tuli kiinnittää huomiota hämärässä tilassa vaunun alla ja kameroiden optiikan tuli tarjota juuri riittävän laaja kuvakulma, jotta tärkein asia, hiekoitusjärjestelmän toimivuus, voitiin todentaa.

Lisäksi kaapelointi kameroilta kamerakeskukselle ja itse keskus piti suojata ja varmistaa kamerakeskuksen herkkien laitteiden toiminta vaihtelevissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa. Samoin koteloimme toimittamamme 55” näytön, josta kuljettaja toteaa järjestelmän toimivuuden. Näyttö piti koteloida siksi, että hallissa kosteus, epäpuhtaudet ja lämpötila ovat aivan jotain muuta kuin toimistoympäristössä. Kotelointi suojaa näyttöä ja termostaattiohjattu lämmitys pitää lämpötilan vakiona.

Toimitetuissa kameroissa on lisäksi mahdollista tulevaisuudessa hyödyntää niihin integroitua liikkeen tunnistus -moodia. Parittamalla liiketunnistus kameran I/O -lähtöön, voidaan hyödyntää yksinkertaista mutta toimivaa reletietoa, joka kertoo, toimiiko hiekoitus vai ei. Näin kamerakuvan tueksi voidaan järjestelmää täydentää esim. merkkilampuin, jotka osoittavat yksittäisten hiekoitussäiliöiden moitteettoman toiminnan.


Testissä käytetty hiekka talteen

Varikolla suoritettavassa jarrutestissä valuva hiekka otetaan talteen ja kierrätetään. Insinööritoimisto, Design Heino Jukarainen on suunnitellut räätälöidyt suppilot, jotka keräävät testissä käytettävän hiekan ja näin mahdollistaa hiekan uusiokäytön. Jos joskus näet hiekkaa raitiovaunukiskoilla se kertoo, että vaunu on jarruttanut siinä kohtaa ja järjestelmä toimii.