Rakensimme CCTV  videovalvontajärjestelmän Stora Enson Narewin tehtaalle Puolaan (Stora Enso Narew Spolka Sp. z.o.o.)

Kuvittele tehtävä jonka päämääränä on aikaansaada toimiva videovalvontajärjestelmä paperitehtaaseen, jossa sen eri prosessit aina raaka-aineen vastaanotosta valmiiden paperirullien varastointiin pitää saada nivotuksi yhtenäisen ja luotettavan valvontajärjestelmän piiriin. Aikaa tähän on noin 3 kuukautta, asennettavana on 70 kameraa keskuslaitteineen, kalustettavana 3 valvomoa ja vedettävänä noin 4 kilometriä kaapelia. Lisämausteen tehtävälle antaa se, että edessä on useita haasteita, jotka täytyy ratkaista luovasti ja luotettavasti. Stora Enson Narew PM5 Project oli juuri tällainen projekti ja me selvisimme siitä.

ekasivu_tehdassali.jpg

Kamerat säästävät aikaa, rahaa, lisäävät turvallisuutta ja selvittävät ongelmatilanteiden syitä

Jotta ymmärtäisimme kamerajärjestelmän merkityksen valmistusprosessissa, on miellettävä, että paperitehdas ei ole yhtä kuin paperikone. StoraEnso Narew Spolka Sp. z o.o. tehtaan muodostaa raaka-aineen vastaanotto, jätevesien käsittely, RCF laitos, varsinainen paperikone, pituusleikkuri sekä lopputuotevarasto. Etäisyydet ovat pitkiä ja tehtaan toiminnot ovat pitkälle automatisoituja. Prosessin kameravalvonta vaatii järjestelmän, jolla sen vaiheita voidaan seurata.

”Jotta tuotteet olisivat kilpailukykyisiä, on ne pystyttävä tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti laadun kuitenkaan kärsimättä. Prosessien CCTV valvontajärjestelmä auttaa operaattorieta prosessien etävalvonnassa ja parantavat omalta osaltaan tuotannon tehokkuutta ja turvallisuutta toteaa projektipäällikkö Pekka Heinonen Stora Enso Oyj:stä.

”Paperikoneissa on käytetty ratakatkokameroita 80-luvusta lähtien. Ratakatkokameroita käytetään ratakatkojen analysointiin. Paperiradan nopeus on noin 1600 metriä minuutissa ja koneen rakenteet ovat ahtaita ja kuumia. Jos halutaan saada tietoa katkojen syistä, on käytettävä tähän kehitetty kamerajärjestelmän kuvatallennetta, josta voidaan katsoa katkon syy ja sen muodostuminen. Vähitellen tehtaan muissakin tuotantoprosesseissa on huomattu myös CCTV kamerajärjestelmän mahdollisuudet. Esimerkiksi Stora Enso Narew Spolka Sp. z.o.o. automaattisessa lopputuotevarastossa ja pituusleikkurilla hoidamme valvontaa CCTV -kamerajärjestelmän avulla. Syy tähän selittyy sillä, ettei ko. paikoissa ole ihmisen mahdollista olla tilanahtauden ja turvallisuuden vuoksi. Pituusleikkurin tai lopputuotevaraston nostureiden käydessä ei missään nimessä tiloissa tai koneen rakenteiden läheisyydessä saa olla ihmisiä.


taitoa, tietoa ja ketterää ongelmanratkaisukykyä

Kysyin Pekka Heinoselta, mitkä ovat Visi-Systemsin vahvuudet ja toisaalta kehitysalueet yhteistyökumppanina. Pekalla oli kysymykseeni selkeä vastaus. ”Teidän parasta antianne tilaajalle on hyvä osaaminen, asioihin paneutuminen, innovointi ja ongelman ratkaisukyky. Projektin aikana on tullut selvästi ilmi, että tunnette hyvin paperiteollisuuden toimintaympäristön ja tunnette asiakkaan tarpeet. Esimerkiksi kamerasijoittelussa tämä näkyi niin, että halusitte aina etsiä ne parhaat sijoituspaikat taaten käyttöhenkilöstölle juuri ne näkymät, mitä pitääkin nähdä. Lisäksi teillä on erinomainen kyky ratkaista eteen tulevia ongelmia luovasti ja laadukkaasti. Onnistuitte esimerkiksi rakentamaan varastomme VLU- alipainenostureihin erinomaisen ratkaisun, jonka avulla rullan nostotapahtumaa voidaan reaaliaikaisesti tarkkailla. Samaan kategoriaan voisi myös liittää valvomotelineratkaisunne, jossa valvomotilaan ei olisi saatu valmistelineitä käyttämällä niin toimivaa ja laadukasta lopputulosta, kuin mihin pystyitte. Innovointi näyttäisi todellakin olevan teidän ydinosaamistanne. Vastaavasti selkeitä kehitysalueitanne ovat ajan ja organisaation hallintaan liittyvät taidot”, kiteyttää Heinonen.

Miksi meidät valittiin?

puola_pituusleikkuri.jpg”Toimittajan on täytettävä tietyt hankintakriteerit ja kyettävä selviytymään toimituksesta. Luonnollisesti hinnalla on suuri merkitys mutta se ei ole ainoa hankintaperuste.

Luotimme kokemukseenne ja kykyynne selviytyä vaativasta toimituksesta. Tunnen henkilöstönne taidot aiemmista projekteista, kuten Belgian Langerbruggen tehdasprojektista ja Summasta”, summaa Heinonen lopuksi.