Teka MMSS-kamerajärjestelmällä pienennetään työntekijöiden altistumista melulle.

Piha-, lämpö- ja rakennuskiviä valmistava Lammin Betoni otti meihin yhteyttä prosessivalvontaan liittyvän ongelman ratkaisemiseksi. Yhtiö on panostanut voimakkaasti henkilökunnan työturvallisuuteen. Yksi merkittävä askel työturvallisuuden parantamiseksi on pienentää työntekijöiden altistumista melulle.

”Valmistusprosessissamme syntyy erittäin voimakas melu, jolta haluamme työntekijät suojata. Vaikka tuotantotilojen työntekijöillä on parhaat mahdolliset kuulonsuojaimet on melu silti niin suurta, että olemme tutkineet mitä mahdollisuuksia olisi meluhaittoja pienentää. Yksi mahdollisuus on selvittää, voiko valmistusprosessin ohjausta hoitaa äänieristetystä valvomosta käsin, jolloin melualtistus saataisiin vähenemään”, toteaa Lammin Betonin tuotantopäällikkö Jussi Salo.

Voidaanko prosessia ajaa kameroiden avulla ja mikä olisi optimaalinen järjestelmä?

kuva2.jpg

Osa kameroista ottaa still-kuvia harkoista.

Valvomossa voidaan tarkkailla tuotteen

laatua altistumatta melulle.

”Tässä toivomme saavamme avun Visi-Systems Oy:ltä. Haluamme selvittää, onko kameroilla mahdollista valvoa prosessia valvomosta käsin. Haluamme myös tietää montako kameraa ja mihin paikkoihin tuotantolinjaan tulee sijoittaa, jotta valvomosta näkisimme prosessin kriittiset vaiheet. Kolmanneksi haluamme tarkkailla harkkojen laatua. Simulaatiotestin avulla saamme vastauksen peruskysymykseen, onko kamerajärjestelmästä meille lisäarvoa ja jos on, mikä kamerajärjestelmän kokoonpano tulisi olla koko tehtaallamme”, kertoo Jussi Salo.
”Meillä on kolme hieman toisistaan poikkeavaa harkkotuotantolinjaa. Visisystemsin TEKA-MMSS -järjestelmä on tehty siirrettäväksi, jolloin voimme asentaa kamerajärjestelmän vuorollaan jokaiseen tuotantolinjaan ja hakea näin kameroiden oikeat sijoituspaikat ja kameroiden optimaalisen määrän. Mikäli simulaation tulokset osoittavat, että kamerajärjestelmää voidaan käyttää tehtaallamme tuotantoprosessin ohjauksessa, saamme samalla lopullisen kamerajärjestelmän hankintaan vaadittavat speksit ja saamme varmasti kerralla sellaisen järjestelmäkokoonpanon, mistä on meille eniten hyötyä. Kyllä me varmasti säästämme tässä aikaa, vaivaa ja rahaakin ja hankinnan vaikutukset olisivat tiedossa”, summaa Salo lopuksi.

 

Teka MMSS-simulaatiojärjestelmän kokoonpano

kuva3.jpg

Simulaatiossa järjestelmän näytöt ja ohjainlaitteet

on sijoitettu parakkiin, jossa tarkkaillaan prosessia

melulta suojassa. Oikean puoleisen näytön kuvat

ovat laadun tarkkailua varten.

Visisystems Oy:n teollisuuskameraosaston innovoima järjestelmä tarkoittaa skaalautuvaa, vuokrattavaa ja siirrettävää prosessin valvontaan tarkoitettua järjestelmää. Järjestelmällä voidaan analysoida tuotanto-ongelmia, säätää prosessia, suorittaa tilapäisvalvontaa sekä simuloida kokoonpanoa ja toimivuutta.
Lammilla järjestelmän muodostaa 9 IP-kameraa, kenttäverkko aktiivilaitteineen sekä valvomolaitteet. Kaikki järjestelmän osat on tehty helposti siirrettäviksi. Kameroista 3 on kytketty tehtaan kuljetinautomaatioon siten, että ne pystyvät ottamaan ja tallentamaan ns. still-kuvia valmiista tuote-erästä. Kameroiden virransyöttö hoidetaan samalla verkkokaapelilla, jossa myös kuvadata liikkuu. Tämä tehdään ns. PoE-virransyötöllä. PoE-kytkin ja tallennin on asennettuun pyörillä varustettuun, siirrettävään laitekaappiin. Myös valvomonäytöt ovat asennettu pyörillä varustettuihin telineisiin.

 

Siirrettävyys ja asennuksen ja käytön aloittamisen helppous takaavat, että asiakkaan oma henkilökunta voi siirtää laitteiston ja suorittaa tarvittavat käyttöönottotoimet. Simulaatiossa valvomoa emuloi siirrettävä työmaaparakki, jonne järjestelmän ”älylaitteet” on sijoitettu.
Testin tuotoksena saadaan selville kamerajärjestelmän toimivuus, pienennetään merkittävästi henkilöstön melulle altistumisriskiä ja saadaan tietää optimaalinen järjestelmärakenne tuotantolaitoksen tarpeisiin. Näin vältytään ostamasta ylisuurta järjestelmää eli saavutetaan myös merkittävä kustannussäästö.

TEKA MMSS: Case Lammin Betoni  

8 kpl koteloituja IP-kameroita, 1 kpl ohjattava IP-PTZ kupukamera. Kameroista 3 kpl on liitetty kuljetinjärjestelmään still-kuvien ottamiseksi. 8 kelaa verkkokaapelia RJ-45 teollisuusliittimin, siirrettävä laitekaappi, PoE-kytkin virransyöttöä / datasiirtoa varten, videoserverit sekä 2 kpl monitoreja siirrettävissä telineissä.

Järjestelmä tallentaa kameroiden kuvavirtaa myöhempää analysointia varten.