Heinsuon pienjäteaseman kameravalvonta lisää turvallisuutta ja ehkäisee ilkivaltaa

Kotkalaisia ja pyhtääläisiä palveleva Kotkan Heinsuon jäteasema siirtyi syyskuun alussa 2012 Kotkan kaupungilta Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Siirron myötä jäteasema varustettiin toimittamallamme kameravalvontalaitteistolla.

heinsuoreferenssiylakuva.jpg

”Kamerajärjestelmän tehtävänä on ensisijaisesti lisätä turvallisuutta silloin, kun jäteasema ei ole auki. Toisaalta halutaan ehkäistä ja selvittää varkauksia ja ilkivaltaa mutta toisaalta halutaan estää luvaton liikkuminen alueella. Jäteaseman alueella on kuitenkin sellaista materiaalia, johon voi loukata itsensä ja se ei missään tapauksessa ole lasten leikkipaikka tai aikuisten puuhapuisto”, toteaa käyttöpäällikkö Paavo Savolainen Kymenlaakson Jäte Oy:stä.

”Kamerajärjestelmän toisena tehtävänä on mahdollistaa asiakkaiden opastaminen ja oikea lajittelu. Henkilökunta voi kamerakuvan perusteella ohjeistaa asiakkaita ja valvoa, että annetut ohjeet on ymmärretty oikein. Lisäksi kamerajärjestelmä toimii myös turvalaitteena. Jos joku asiakas vaikkapa kaatuu tai satuttaa itsensä, on henkilökunnalla havainnon jälkeen mahdollisuus lähteä apuun”, täsmentää Savolainen.

Järjestelmässä ”kasvuvaraa”

Heinsuon jäteaseman kamerajärjestelmä suunniteltiin siten, että sitä voidaan melko vaivattomasti ja kohtuukustannuksin laajentaa. Olemassa oleva kaapelointi mahdollistaa lisäkameroiden liittämisen järjestelmään ja asennettuun tallenninlaitteeseenkin voi vielä lisätä 3 kameraa. Otamme aina järjestelmän suunnittelussa huomioon sen, että tulevaisuudessa järjestelmää on pystyttävä päivittämään.

Kamera tunnistaa ja näkee myös pimeässä

heinsuoreferenssikuva2.jpgKymenlaakson Jätteen kenttätyönjohtaja Vesa Kaivola määritti kamerajärjestelmälle 3 pääaluetta, jota halutaan ensisijaisesti valvoa. Koska alueiden etäisyys vaihteli, päätettiin tehtävää hoitamaan asentaa 33 kertaa suurentava kääntyvä domekamera. Kameran optiikka on sellainen, että se pystyy tuottamaan erittäin hyvää tunnistekuvaa myös lähes pimeässä.

Järjestelmään on syötetty valmiita muistipaikkoja (prepos), joiden ”vartiointikierrosta” kamera toteuttaa. Aseman henkilökunnan on mahdollista ohjata myös itse kameraa haluamallaan tavalla. Kamera on tavattoman nopea kääntyen 360 astetta yhdessä sekunnissa.

Kamerajärjestelmä on rakennettu siten, että sen etäkäyttö on mahdollista. Etäkäyttö ja tallenteen katseluoikeudet on määritelty järjestelmästä tehdyssä rekisteriselosteessa. Ja henkilötietolain mukaan vain valtuutetut henkilöt voivat katsella kuvatallennetta.

Pelkästään positiivista palautetta

heinsuonheikki.jpg”VisiSystems Oy on hoitanut alue- ja prosessivalvontaan sekä radiopuhelimiin liittyvät asiat moitteetta. Myös vikatilanteissa huolto- ja viankorjaus on saatu nopeasti ja yritys on pitänyt antamansa lupaukset. Lisäksi he ovat olleet asiakaspalvelussaan erittäin joustavia”, summaa käyttöpäällikkö Savolainen lopuksi.


Kymenlaakson Jäte Oy on Kymenlaakson kuntien, Mäntyharjun kunnan ja Lapinjärven kunnan yhdessä omistama yhtiö. Kotkan kaupunki omistaa 27,32% yhtiön osakkeista (lähde: kymenlaaksonjate.fi/ajankohtaista, viitattu 07.09.2012).