Kamera on vuoromestarin paras työkaveri. Oiltanking Sonmarin

Toimitimme Oiltanking Sonmarin Oy:lle Kotkan Mussalon nestesatamaan kaksi uutta kameraa täydentämään olemassa olevaa kamerajärjestelmää. Uusista kameroista toinen, kääntyvä domekamera, sijoitettiin kattilahuoneeseen mahdollistamaan tarkastuskäyntien välillä kattilan toiminnan valvontaa. Toinen ns. ATEX -kamera asennettiin autonlastauspaikalle auttamaan lastausten valvonnassa ja ohjeiden antamisessa kuljettajille. Oiltanking Sonmarinin operatiivinen päällikkö Ari Sottisen mielestä kamerajärjestelmien käytöllä haetaan ainakin kolmea merkittävää asiaa - parannetaan turvallisuutta, mahdollistetaan valvonta sekä säästetään askeleita.

putkilinja_oiltanking_sonmarin_oy.jpg

ari_sottinen_operatiivinen_paallikko.jpgVastapäätä minua Oiltanking Sonmarin Oy:n Kotkan toimipaikassa istuu operatiivinen päällikkö Ari Sottinen ja HSSE -päällikkö (turvallisuuspäällikkö) Eeva-Mari Lantta. Kysyin asiakkaalta suoran kysymyksen, miksi kameroita ja kamerajärjestelmiä hankitaan. ”On olemassa kolme hyvää syytä. Ensimmäinen on turvallisuus, siitä emme missään olosuhteissa ja milloinkaan tingi. Kamera-järjestelmät auttavat lisäämään turvallisuutta siten, että valvonta ja epäkohtiin puuttuminen on helpompaa. Lisäksi tallenteet mahdollistavat läheltä piti -tilanteiden jälkipurun, mikäli sellaisia kaikista turvatoimista huolimatta tapahtuisi.  Toinen syy on mahdollisuus tehokkaaseen valvontaan ja myös kommunikointiin. Esimerkiksi lastauspaikalla, jos auto ei ole aivan vaa´an kohdalla, voi vuoromestari kameran tuottaman kuvan avulla antaa lastauspaikalla olevalle operaattorille (Oiltankingin henkilöstöä) ohjeita, kuinka toimia. Kolmas syy on se, että kamera säästää askeleita. Esimerkiksi kattilahuoneella käydään kahden tunnin välein tarkastamassa, että kaikki on niin kuin pitääkin. Väliajat voidaan helposti valvoa kameran avulla ja näin siellä ei tarvitse olla jatkuvaa miehitystä”, summaa Sottinen.

Kaikki tuotannollinen toiminta turvallisuuden ehdoilla

Kysyin HSSE -päällikkö Eeva-Mari Lantalta, onko kameroilla hänen työnkuvansa kannalta jokin erityinen merkitys. ”No tietysti turvallisuuden lisä on se elementti, joka minun työnkuvaani liittyy. On tosin heti sanottava, että turvallisuus ja tuotanto näkökulmat eivät mitenkään ole eriäviä toimintoja meidän toiminnassamme. Riskejä emme ota. Tuotantotyö lähtee turvallisuuden ehdoilla eikä toisinpäin. Esimerkiksi laivojen lastinpurun valvonnassa käytämme kamerajär-jestelmää aktiivisesti. Ennen kattavaa kamerajärjestelmää meillä piti olla 2 valvontakoppia laiturialueen läheisyydessä. Kameravalvonnan ansiosta nykyään pystymme hoitamaan tehokkaan valvonnan yhdellä monitorein varustetulla pisteellä.

Entä jos kamerajärjestelmää ei olisi?

Kysymykseen, voisiko toimipaikka toimia ilman kamerajärjestelmää, Sottinen vastaa ”Kyllä toi-minta mahdollista olisi. Itse asiassa kyllä tähänkin on varauduttu ja pitääkin olla. Ongelmana olisi se, että työskentely ja toimitukset hidastuisivat sillä turvallisuudesta emme tingi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tuotannon hidastumisesta johtuen toimitukset asiakkaille hidastuisivat. Siis pidemmän päälle ”kamerattomuus” ei tietysti tulisi kysymykseen. Emmehän me voi palvelumme laatutasoa huonontaa. Siinä ei olisi mitään järkeä asiakassuhteiden hoidon kannalta”.

Miksi Visi-Systems?

immu_asentaa_atex_kameraa.jpgHalusin tietää, miksi Oiltanking on valinnut yhteistyökumppanikseen Visi-Systemsin. Mikä on se arvonlisä, jonka Visi-Systems pystyy asiakkaalle antamaan. ”Pidän teidän yrityshengestänne ja siitä miten teette työtänne ja paneudutte asioihin. Ei mitään turhan jäykkää mutta ei liioin yliolkaista suhtautumista asioihin. Antamanne lupaukset olette pitäneet hyvin ja minulla ei ole negatiivista palautetta teistä. Jos olisi, olisin sen kyllä suoraan sanonut. Se on minun tapani toimia”.

Haastattelurupeaman ja kuvauskierroksen päätteeksi riisun päästäni kypärän ja ojennan kantamani mittalaitteen takaisin turvallisuuspäällikkö Lantalle. Vielä kädenpuristus ja kiitos suopeudesta yhtiötämme kohtaan.  Paluumatka kohti toimistoamme voi alkaa. Ajellessani mietin sitä, että kodistani vain 10 kilometrin päässä Mussalossa on melkoinen määrä vaarallisia ja erittäin räjähdysherkkiä aineita. Luojan kiitos, että niiden kanssa työskentelevät ottavat työnsä ja siihen liittyvät turvallisuusasiat vakavasti. Voin siis jatkossakin nukkua yöni rauhassa. Olen ylpeä myös siitä, että meidänkin yrityksemme voi olla edesauttamassa tätä turvallisuutta, jonka vaikutuspiirissä elää kymmeniä tuhansia ihmisiä.