LuotettavaKumppaniyritys

Vastuullista, kotimaista projektityötä

Liikeideamme on ratkaista yritysten ja yhteisöjen tuotanto- ja palveluprosesseihin sekä ohjausrutiineihin liittyviä ongelmia tehokkaasti ja laadukkaasti.

Lähes kaikki palvelumme ovat projektityötä. Käytämme projekteissa konseptia, joka jakautuu seuraaviin vaiheisiin:

  • Asiakkaan tarve
  • Ratkaisun kartoitus tarpeen pohjalta
  • Toteutussuunnitelma
  • Tarjous
  • Materiaalilogistiikka
  • Toteutus, testaus ja dokumentointi
  • Käyttöönotto, opastus ja laskutus
  • Ylläpitotoimet

Asiakkaan tarve

Vaiheen tärkein elementti on "suuret korvat ja avoimet silmät". Asiakas on oman alansa erikoistuntija. Siksi ongelman kartoituksessa tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Asiakas määrittää mitä ratkaisun täytyy tehdä ja mikä on budjetti. Kartoitustyön onnistumisen edellytyksenä on myös tuntea asiakkaan liiketoiminta sekä toimintaympäristö

Toteutussuunnitelma ja tarjous

Suunnittelutyön tuotos on kuvata toimiva tekninen ratkaisu asiakkaalle. Ratkaisun tulee olla sellainen, että siinä on huomioitu myös tulevaisuuden päivitystarpeet. Asiakasta ei pidä ajaa nurkkaan. Kun toteutussuunnitelma on laadittu, esitetään se asiakkaalle yhdessä tarjouksen kanssa. Joskus suunnitelma voi sisältää useampia vaihtoehtoja ja tällöin tarjous laaditaan eri vaihtoehtojen mukaan. Tilanteesta riippuen tarjous voi olla budjetti- tai urakkatarjous. Lähtökohtaisesti asiakkaan täytyy saada tietää kustannukset ennen tilausta.

Materiaalilogistiikka

Asiakkaan tehtyä tilauksen, on toimitus valmisteltava tehdyn suunnitelman ja tarjouksen mukaan. Osa tuotteista tulee ulkomailta ja osan me valmistamme itse. Meille valmiina tulevat komponentit testataan aina ennen toimitusta. Tätä vaihetta kutsumme "suomentamiseksi". Olemme luoneet materiaaliprosessin sellaiseksi, ettei toimitusaika veny sovitusta. Toisaalta, emme varastoi suuria määriä tuotteita, sillä varastointikulut nostaisivat hintoja. Valmiin tuotteen jalostusarvosta reilusti yli puolet on kotimaassa tuotettua. Automaation kenttälaitteissa kotimaisen työn osuus on jopa yli 80 %.

Toteutus, testaus ja dokumentointi

Kun asennus-, valmistus- tai kokoonpanotyö on tehty, on vuorossa testaukset ennen käyttöönottoa. Näin varmistamme, että asiakas saa toimivan ja luotettavan järjestelmän tai tuotteen. Tämän jälkeen on vuorossa dokumentointivaihe, jonka ideana on varmistaa tulevaisuuden päivitys ja ylläpitotyöt. Tuotteisiin laitetaan myös QR-koodilla varustettu tarra. Siitä käyttäjä voi selvittää milloin asennus- tai huoltotyö on tehty, päästä käyttöohjeisiin tai saada lisätietoa järjestelmästä tai laitteesta.